Novinky

  • Volné místo – nabídka:
    Přijmeme izolatéra s praxí, okolí Uherského Hradiště, bližší informace na tel.: 602 742 549
  • školení pro montáž ochranných systémů proti pádu osob - certifikát

Dvojitý hydroizolační systém DUALDEK

Dvojitý hydroizolační systém s možností kontroly a aktivace

Systém DUALDEK se používá pro vytvoření hydroizolace odolávající i tlakové vodě s vysokou mírou spolehlivosti a hydroizolační ochrany. Systém DUALDEK lze použít jak pro hydroizolaci spodní stavby, tak i pro hydroizolaci střech (např. s vegetačním souvrstvím). Systém DUALDEK tvoří dvě fólie, hlavní a kontrolní, svařené mezi sebou do uzavřených sektorů. Spoje dvou sousedních sektorů jsou vždy vzájemně překryty (tudíž kontrolovatelné). Mezi fóliemi je vložena drenážní vložka umožňující kontrolu těsnosti a případně i pozdější aktivaci, kterou je možné provést i opakovaně. V případě hydroizolačního defektu fóliové izolace, který se projevuje vlhnutím povrchů konstrukcí, příp. výrony vody, lze vadné místo – sektor vyhledat podle kontrolních trubic, ze kterých v případě poruchy vytéká nebo při vakuové zkoušce je vysávána voda.

Přednosti systému

  • systém s dvojitou hydroizolací
  • nejspolehlivější hydroizolační systém
  • kontrola těsnosti v průběhu i po skončení stavebního procesu
  • přesná lokalizace poruchu hydroizolace
  • aktivace systému bez zásahu do stavby
  • opakovatelná aktivace v průběhu životnosti objektu
Frčí na systému shopadmin® (c) 2019 - 2020