Novinky

 • školení pro montáž ochranných systémů proti pádu osob - certifikát

Reference

Referenční stavby:

 • Bytový dům Za Humny Kunovice - střešní izolace přitížená - realizace 1997
 • Izabelia St.Město - zatravněné střechy,jezírka - realizace 1997
 • Benzinka AGIP Kunovice - izolace proti ropným produktům - realizace 1997
 • Interspar Zlín - střešní izolace - realizace 2000
 • Kuchyně NsP Uherské Hradiště - střešní izolace - realizace 2000
 • Heliport OkN Kyjov - střešní izolace - realizace 2001
 • Budovy firmy Avos Kroměříž - střešní izolace - realizace 1998,1999,2000
 • Přístavba tělocvičny Bystřice p.Hostýnem - zemní izolace - realizace 2001
 • Haly Kovovýroby Hoffmann Ostrožská Nová Ves- zemní, střešní izolace - realizace 1997,1998
 • Nákupní středisko Morava UH - střešní izolace - realizace 1998
 • NsP Uh.Hradiště - plicní, tranfuzní, intemí, nulkeár.med.odd., dílny - střešní izolace - 1998-2001 ,ortopedie,technické odd. - střešní izolace 2006
 • Bazén venkovní MŠ Kunovice - realizace 1999
  Hypernova Lučenec /SK/ - střešní izolace - realizace 2001
 • Ekodům Salaš - zatravněné střechy,jezírka - realizace 2003
 • Ray Service St.Město - zemní a střešní izolace - realizace 2003,2004
 • Meister Moravia Kunovice - střešní izolace - realizace 2004
 • Objekty Slováckého muzea UH - střešní izolace - realizace 2004
 • Slovácké divadlo UH - střešní izolace - realizace 2004
 • MŠ Kunovice - střešní izolace - realizace 2005
 • Centrální distribuční sklad HAMÉ St.Město - střešní izolace se zateplením - realizace 2006
 • Obchodní dům Centrum Uherské Hradiště - střešní izolace se zateplením - realizace 2006
 • Polyfunkční dům Luhačovice - zemní izolace - realizace 2006
 • BD Sensors Buchlovice - zatravněné střechy - realizace 2005,2006
 • Základní škola Kunovice - střešní izolace - realizace 2006
 • Chráněné byty Uherský Ostroh - zemní izolace - realizace 2006
 • Výrobní hala ZOT a.s. Olomouc - střešní izolace - realizace 2006

Reference - realizace 2007

 • Hornbach Olomouc - střešní izolace
 • Mycí linka Toptrans St.Město - střešní izolace
 • R.Jelínek Vizovice - zemní + střešní izolace
 • Green Ways s.r.o. Staré Město - zatravněná střecha
 • Kovovýroba Hoffmann Ostrožská Nová Ves - zemní + střešní izolace
 • Výr.hala Schlote Uh.Hradiště - střešní izolace
 • Servisní dílny Dolina St.Město - střešní izolace
 • Karosárna Kromexim Kroměříž - střešní izolace
 • Přístavba Ford Autospol UH - přitížená střecha
 • Garáže SpMŠ UH - zemní izolace
 • Novostavby řadových domků UH - Mařatice - střešní izolace
 • Agrokomplex Kunovice sklad obilí - střešní izolace
 • Bytový dům č.p.319 Huštěnovice - střešní izolace
 • ZD Havřice administrativní budova - střešní izolace
 • Prodejna potravin č.p. 1281 Kyjov - přitížená střecha
 • Domov pro osoby se zdrav.postižením - střešní izolace
 • Bytový dům č.p.795 Uherský Ostroh - střešní izolace
 • DPS Šumperk - střešní izolace

Reference - realizace 2008

 • ALIMA Kunovice - hala + administrativní budova - střešní izolace
 • Fatra a.s. Napajedla dostavba Paropropustné folie - střešní izolace
 • AVX Uh.Hradiště - pomocné provozy - střešní izolace
 • KZS Baťova nemocnice Zlín -  střešní izolace
 • Uherskohradišťská nemocnice dostavba PGO - zemní + střešní izolace
 • Administrativní budovy firmy Bent Holding v Brně - střešní izolace
 • Expediční středisko INPOST Kunovice - střešní + zemní izolace

Reference - realizace 2009

 • Bytový dům ul.Rumunská Kroměříž - D+M střešní izolace se zateplením
 • Zdravotní záchranná služba Uherský Brod - zemní + střešní izolace se zateplením
 • ZŠ sportovní Uherské Hradiště - střešní izolace se zateplením
 • MŠ Bojkovice - střešní izolace se zateplením
 • Hasičský záchr.sbor Hodonín,Veselí n.Moravou - střešní izolace
 • Výrobní hala RLS Bzenec - zemní + střešní izolace se zateplením
 • Dětské dopravní hřiště Uh.Hradiště -zemní + střešní izolace se zateplením
 • Sběrný dvůr Březová - zemní izolace
 • Bytový dům Buchlovice - střešní izolace se zateplením
 • Sokolovna Želeč - střešní izolace se zateplením
 • Balon centrum Břestek - zemní izolace
 • Altech Uherské Hradiště - střešní izolace se zateplením
 • Knihovna Uherské Hradiště - střešní izolace se zateplením
 • KARE Luhačovice - zatravněná střecha
 • Polyfunčkní dům Uherské Hradiště - střešní izolace
 • Uherskohradišťská nemocnice - magnetická rezonance - střešní izolace se zateplením
 • Veterinární klinika Uherské Hradiště - střešní izolace se zateplením
 • Výrobní hala ZOT Olomouc - střešní izolace se zateplením
 • Hobby autodílna veterán Uh.Hradiště - zemní + střešní izolace se zateplením
 • Zemní izolace novostaveb RD - Uherskohradišťsko
 • Střešní izolace novostaveb RD - Uherskohradišťsko

Reference - realizace 2010

 • Komunitní centrum Kunovice - zemní izolace
 • Kovovýroba Hoffmann Ostrožská Nová Ves - zemní izolace
 • RD Buchlovice - Zelená úsporám - střešní izolace se zateplením
 • RD Břestek - Zelená úsporám - střešní izolace se zateplením
 • RD Bojkovice - Zelená úsporám - střešní izolace se zateplením
 • RD Zlín - Zelená úsporám - střešní izolace se zateplením
 • RD Boršice - Zelená úsporám - střešní izolace se zateplením
 • OTMA - Sloko - výrobní hala UH Mařatice  - střešní izolace se zateplením
 • Bytový dům Dolní Zahrady Kroměříž - střešní izolace se zateplením
 • Slovácká búda a Slovácký sklípek Kunovice - zemní izolace
 • Benjamin Buchlovice - střešní izolace
 • EGP Invest Uherský Brod - střešní izolace
 • Kovokon Kunovice - zemní izolace + střešní izolace se zateplením
 • SOŠ Luhačovice - střešní izolace se zateplením
 • Budova 46 Svit Zlín - střešní izolace se zateplením
 • Státní veterinární správa Uh.Bor - střešní izolace se zateplením
 • ZOD Poolšaví farma Prakšice - střešní izolace
 • ITALAT Blatnice pod.Sv.Antonínem - střešní izolace se zateplením
 • RD Otrokovice - Zelená úsporám - střešní izolace se zateplením
 • Benjamin Buchlovice - zatravněná střecha + zemní izolace
 • Kovokon Kunovice - střecha se zateplením + zemní izolace
 • EGP Invest Uherský Brod - střecha se zateplením
 • Státní veterinární správa Uh.Brod -  střecha se zateplením
 • Italat Blatnice pod.Sv.Antonínkem -  střecha se zateplením
 • SOU Luhačovice -  střecha
 • Koupaliště Koryčany -  střecha se zateplením
 • Slovácký sklípek Kunovice - zemní izolace 

Reference - realizace 2011

 • RD Hroznová Lhota - střešní izolace se zateplením
 • INPOST Kunovice - střešní izolace
 • RD Luhačovice - střešní izolace se zateplením
 • SVK Uh.Hradiště - ČOV Ostrožská Nová Ves - střešní izolace
 • OTMA Uherské Hradiště - střešní izolace
 • HZS Uherské Hradiště - střešní izolace
 • Uherskohradišťská nemocnice -  střecha
 • Teknia Nivnice -  střecha se zateplením
 • ZŠ Nedakonice -  střecha se zateplením
 • Farní úřad Šumice -  střecha se zateplením
 • Zdrav.středisko Bánov -  střecha se zateplením
 • HZS JmK Znojmo -  střecha se zateplením
 • Beauty Centrum Buchlov - zemní izolace
 • Admin. budova Fames Tupesy -  střecha se zateplením
 • Česká Zbrojovka Uherský Brod -  střecha se zateplením
 • Kulturní dům Pitín -  střecha se zateplením
 • Koupaliště Pitín -  střecha se zateplením + zemní izolace  

Reference - realizace 2012

 • GeniCzech Zlín - střecha se zateplením
 • Inpost Kunovice - opravy střešní izolace
 • Voj.zařízení Měřín - střecha se zateplením
 • BD Boršice - střecha se zateplením
 • Zimní stadion Uh.Hradiště - střecha se zateplením
 • SSI SCHAFER Hranice - střecha se zateplením
 • Kovo Valenta Slavičín - střecha se zateplením
 • Admin.budova TOV St.Město - střecha se zateplením
 • Hoffmann Ostrožská Nová Ves - zemní izolace
 • Palnas prodejna St.Město - zatravněná střecha
 • Vila Romana Luhačovice - zemní izolace
 • Servisní dílny ul.Průmyslová Uh.Hradiště - zemní izolace
 • Obřadní síň Bánov- střecha se zateplením

Reference - realizace 2013

 • REGAZ Drslavice - D+M zemní a střešní izolace
 • AG TRANSPORT – D+M střešní izolace + zemní izolace
 • Výrobní hala SEMEKO Hradčovice – D+M střešní izolace
 • Obchodní dům Zalda Uh.Brod – D+M střešní izolace
 • EGP Invest Uh.Brod - D+M střešní izolace
 • Nákupní středisko Lipov - D+M střešní izolace
 • NODIS Buchlovice D+M střešní izolace
 • Niveko Nivnice  D+M střešní izolace
 • KASKO Slavkov - D+M zemní izolace
 • Farma Polešovice – D+M střešní izolace
 • BD Kollárova ul. Kyjov – D+M střešní izolace
 • Ray Service Staré Město 3.etapa –D+M střešní izolace -realizace 2013+2014

Reference - realizace 2014

 • Administrativní budova PIKA,a.s. Bzenec – D+M střešní izolace
 • Agrokomplex Kunovice – admin.budova – D+M střešní izolace
 • Objekty Hamé Babice -  D+M střešní izolace
 • RD Buchlovice - D+M střešní izolace
 • SEVOC Hradčovice - D+M střešní izolace
 • Hamé Babice - objekty ve výrobním areálu - D+M střešní izolace
 • RD Zlín- zemní izolace systémem DUALDEK
 • Agrokomplex Kunovice - střešní izolace sklad řepky
 • Sportovní centrum Delfín Uherský Brod - střešní izolace
 • EMOS Přerov - střešní izolace
 • MŠ Uherské Hradiště Jarošov- střešní izolace
 • Alcaplast Břeclav - střešní izolace
 • Vinařství ROCHŮZ Uherské Hradiště - zemní + střešní izolace 

Reference - realizace 2015

 • Agrokomplex Kunovice – admin.budova II – D+M střešní izolace
 • KASKO Slavkov - zemní izolace
 • OTMA - SLOKO Uherské Hradiště - střešní izolace
 • Sokolské centrum Brno Maloměřice - zemní + střešní izolace
 • ZAS Nivnice - střešní izolace
 • Ústav sociální péče Uherský Brod - střešní izolace
 • BAPA s.r.o. Hněvotín - střešní izolace
 • Česká Zbrojovka Uherský Brod - střešní izolace
 • HAMÉ - kořenárna, jídelna Babice - střešní izolace
 • ZŠ UNESCO Uherské Hradiště - střešní izolace
 • Hotel PALACE Luhačovice - střešní izolace
 • LINEA Nivnice . zemní izolace
 • DHL Hluk - střešní izolace
 • KASKO Slavkov - střešní + zemní izolace
 • ACM Uherský Brod - zemní izolace
 • RD Buchlovice,Uherské Hradiště a další v okrese Uherkské Hradiště - střešní izolace v programu Zelená úsporám 

Reference - realizace 2016

 • REGAZ Drslavice - zemní izolace
 • MESIT Uherské Hradiště - střešní izolace
 • Kultruní dům Prakšice - střešní + zemní izolace
 • Autosalon PEUGEOT Kunovice - střešní izolace
 • POPPE-POTTHOFF hala Kunovice - střešní izolace
 • ACM Uherský Brod - střešní izolace
 • VYVOS Bystřice pod Lopeníkem - administrativní budova - střešní izolace
 • BD Senors Buchlovice haly - střešní izolace
 • LA FOOD Kostelany nad Moravou hala + administrativní budova - střešní izolace
 • Hamé Kunovice - střešní izolace
 • RD Uherské Hradiště,Kněždub,Uherský Brod,Hluk,Kunovice a další - zemní
 • izolace,střešní izolace v prograrmu  Zelená úsporám

Reference - realizace 2017

 • Autosalon FORD Uherské Hradiště - střešní izolace
 • Provozovna cukrářství Zlechov - střešní izolace
 • POPPE-POTTHOFF sklad plynů Kunovice - střešní izolace
 • OTMA-Sloko Uherské Hradiště , Hamé Kunovice - izolace mezistřešních žlabů
 • Tělocvična ZŠ UNESCO Uherské Hradiště - střešní izolace
 • Výrobní hala Holešov - střešní izolace
 • Farma Polešovice - střešní izolace asfaltovými pásy
 • SSHR - sklad státních hmotných rezerv Uherské Hradiště - střešní izolace
 • Střešní izolace rodinných domů - Ořechov,Luhačovice,Vlčnov,Staré Město,Uherské Hradiště,Slavičín a další
 • Zemní izolace novostavby rodinných domů - Uherský Brod,Osvětimany,Bojkovice a další
 • Kulturní dům Zborovice - střešní izolace

Reference - realizace 2018

 • Ray Service Staré Město . přístavba dílny střešní izolace
 • ZŠ Uherský Ostroh - kuchyně  střešní izolace
 • EMOS Přerov- střešní izolace
 • posklizňová linka Hluk - střešní izolace
 • Hoffmann Kovovýroba Ostrožská Nová Ves - zemní izolace
 • prodejna a krouhárna Ostrožská Lhota - zemní izolace
 • Blatinie Blatnička - zemní a střešní izolace
 • Kasko Slavkov - střešní izolace
 • Kovokon Popovice - přístavba haly Kunovice - střešní izolace
 • INPOST - areál KUnovice - oprava střešní izolace
 • LION CAR Kunovice - střešní izolace 
 • VYVOS Bystřice p.Lopeníkem - střešní izolace
 • LINEA Nivnice - oprava střešní izolace
 • Chráněné byty UHerský Brod - střešní izolace
 • Elektrorozvodna Kunovice - střešní izolace
 • ALTECH Uherské Hradiště - střešní izolace
 • Rybníček areál Blatnice - izolace jezírek,zemní   a střešní izolace
 • Střešní a zemní izolace rodinných domů - Jalubí,Uherské Hradiště, Míškovice, Kroměříž, Mladcová,Zlín, Uherský Brod, Břestek, Luhačovice, Slavkov a další

Reference - realizace 2019

 • Hotel Skanzen Modrá - střešní a zemní izolace
 • Vinařství Rochuz Uherské Hradiště - střešní a zemní izolace
 • ALTECH Uherské Hradiště - střešní izolace
 • FORMIKA Dolní Němčí - střešní izolace
 • Vamak Divnice sklad - střešní izolace
 • MIP Buchlovice - střešní izolace
 • posklizňová linka Chropyně - střešní izolace
 • AVX Uherské Hradiště - oprava střešní izolace
 • INPOST - areál KUnovice - oprava střešní izolace
 • bytový dům ul.Komenského Buchlovice - střešní izolace
 • hangár Letecké muzeum Kunovice - střešní izolace
 • MŠ Bílovice -střešní izolace
 • bytové domy Zelený dvůr Buchlovice -střešní izolace
 • Střešní a zemní izolace rodinných domů - Uherské Hradiště,Uherský Brod, Břestek, Slavkov,Míkovice,Vlčnov a další

Reference -realizace 2020

 • Požární stanice HZS Uherské Hradiště - střešní izolace
 • Autoservis UH - izolace proti ropným produktům
 • ZŠ Podolí - střešní izolace
 • Skladovací hala Kasko Slavkov - zemní a střešní izolace
 • Areál INPOST Kunovice - střešní izolace
 • Výrobní a skladovací haly ZOT Olomouc - střešní izolace
 • LINEA Nivnice - zemní izolace
 • Zahradní jezírko - RD Zlín
 • Střešní izolace se zateplením - RD Podolí, Vlčnov, Ostrožská Lhota, Pašovice, Míkovice,Uherské Hradiště a další


 

Reference -realizace 2021

 • Dodávka a montáž střešní izolace se zateplením novostavba RD Blatnice pod Sv.Antonínkem
 • Dodávka a montáž střešní a zemní izolace hala ALTECH Uherské Hradiště
 • Rekostrukce střechy RD Dolní Němčí v progranu Zelená úsporám
 • Dodávka a montáž střešní izolace přístavba haly Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod
 • Dodávka a montáž střešní izolace se zateplením novostavba RD Mistřice
 • Dodávka a montáž střešní izolace se zateplením MINOX Míkovice
 • Dodávka a montáž střešní izolace se zateplením novostavba RD Zlín
 • Dodávka a montáž střešní izolace se zateplením novostavba RD Míkovice
 • Dodávka a montáž izolačních prací Vinařství BLATEL Blatnice pod.Sv.Antonínkem

 

 

Reference -realizace 2022

 • Dodávka a montáž zemní a střešní izolace se zateplením novostavba skladové haly Blatnička
 • Dodávka a montáž střešní izolace se zateplením rekonstrukce skladové haly St.Město
 • Dodávka a montáž střešní izolace Povodňová ČS Uherský Brod
 • Dodávka a montáž zemní a střešní izolace novostavby RD Uh.Brod, Uh.Hradiště, Bojkovice, Staré Město, Luhačovice
 • Dodávka a montáž izolace zelené střechy novostavba RD Uherský Brod

   
Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024